W Monitorze Polski  opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rodziny, Pra pracy i polityki społecznej z 20 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2023 rok (poz. 382). Zgodnie z nim wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za rok 2023 wynosi 114,87 proc.

Z kolei w Monitorze Polskim z 15 maja 2024 r. ogłoszony został komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji (poz. 370). Ogłoszono, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczeniowego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji wynosił 109,91 (wzrost o 9,91 proc.).

Tym samym ogłoszone zostały obydwa wskaźniki waloryzacji rocznej:

  • Składki emerytalne i kapitał początkowy – 114,87 proc.
  • Subkonto – 109,91 proc.

Jak podał w czwartek ZUS, proces waloryzacji rocznej ZUS rozpocznie 1 czerwca 2024 r.