Prezydencka minister poinformowała też, że przy podejmowaniu decyzji prezydent weźmie pod uwagę głosy zwracające uwagę na konstytucyjne aspekty ustawy.

Prezydent Bronisław Komorowski podziela intencje, które przyświecają pomysłowi waloryzacji kwotowej - czyli wolę poprawy sytuacji najmniej zamożnych emerytów i rencistów. Prezydent podziela też przekonanie, zgodnie z którym ubodzy lub otrzymujący niskie świadczenia emeryci i renciści powinni być szczególnie chronieni przed skutkami kryzysu - poinformowała PAP w czwartek Wóycicka.

Te przesłanki powodują, że prezydent skłania się do podpisania ustawy. Ostateczną decyzję podejmie jednak dopiero w momencie, gdy ustawa wpłynie do podpisu - dodała.

Prezydencka minister zaznaczyła, że do kancelarii ze strony środowisk skupiających emerytów i rencistów, którzy mogą stracić na waloryzacji kwotowej, napływają liczne listy zwracające uwagę na aspekty konstytucyjne tych przepisów.

Prezydent weźmie pod uwagę te głosy przy podejmowaniu ostatecznej decyzji - podkreśliła prezydencka minister.

Wóycicka dodała też, że ustawa wprowadzająca waloryzację kwotową ma doraźny charakter i chociaż może znacząco poprawić sytuację emerytów i rencistów otrzymujących najniższe świadczenia, to nie jest rozwiązaniem systemowym - takim, które dałoby jasną perspektywę długofalowej poprawy sytuacji najuboższych emerytów i rencistów.

Prezydent oczekuje, że rząd przedstawi systemowe rozwiązania dotyczące waloryzacji emerytur i rent, które zapewnią ochronę świadczeń przed spadkiem ich realnej wartości, poprawiając jednocześnie sytuację najmniej zamożnych emerytów i rencistów - podkreśliła prezydencka minister.

Nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidującą kwotowy wzrost w 2012 r. wszystkich rent i emerytur o 71 zł, Sejm uchwalił w piątek. Obecnie nowelizacja znajduje się w Senacie.

Nowelizacja była wniesiona jako pilny rządowy projekt.

Według gabinetu Donalda Tuska wprowadzenie w 2012 r. waloryzacji kwotowej zamiast procentowej ma chronić budżety gospodarstw domowych emerytów i rencistów pobierających niższe świadczenia. Z danych rządu wynika, że przy poziomie 71 zł wyższą od procentowej podwyżkę otrzyma 59 proc. emerytów i rencistów. Jedna kwota dotyczy wszystkich świadczeń - z FUS, KRUS i dla służb mundurowych. O procentowy wskaźnik zostaną podniesione dodatki do świadczeń.

Waloryzacja dokonywana jest co roku 1 marca.(PAP)

 

ann/ eaw/ jra/