17 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki nowelizacji przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ubieganie się o Kartę Dużej Rodziny będzie mogło odbywać się bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą mogły być złożone przez internet - chodzi o takie, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej. Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie. Dodatkowo, osoby ubiegające się o świadczenia nie będą musiały uzyskiwać z innych instytucji szeregu zaświadczeń koniecznych do przyznania świadczeń. Niezbędne dane będzie samodzielnie uzyskiwał urząd przyznający świadczenia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem art. 3 pkt 1 oraz art. 4 pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.pl, www.mpips.gov.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2015 r.