Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk i członek zarządu Poczty Polskiej Janusz Wojtas mówili na konferencji prasowej o współpracy między tymi instytucjami. Derdziuk powiedział, że dzięki kooperacji ubezpieczyciel ma większą gwarancję dostarczenia wszystkich przesyłek do każdego punktu w Polsce i za granicą, do tego po niższych kosztach.

"Poczta Polska (która pod koniec ub.r. wygrała przetarg na obsługę ZUS - PAP) spełniła wszystkie wymagania zarówno w zakresie elektronizacji przekazów, jak i ceny" - powiedział Derdziuk. Dodał, że dzięki temu koszty ZUS związane z przekazami spadły o kilkadziesiąt procent rok do roku.

Z danych ZUS wynika, że Poczta zaoferowała cenę niższą o 53 proc. od wartości przedmiotu umowy, co oznacza dla ZUS oszczędności w wysokości ok. 69 mln zł rocznie.

Prezes ZUS poinformował, że w kwietniu zostanie wdrożona usługa tzw. elektronicznego potwierdzenia odbioru nadawanych przesyłek, a dalsze plany przewidują m.in., że Poczta Polska, która ma być dystrybutorem niektórych usług publicznych, będzie też dystrybutorem usług ZUS.

Obecny na konferencji członek zarządu Poczty Polskiej Janusz Wojtas wyjaśnił, że chodzi np. o zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, czy zaświadczenia o wysokości emerytury bądź renty - konieczne w przypadku, gdy emeryt lub rencista ubiega się o kredyt czy pożyczkę.

"Jedynym sposobem na uzyskanie takiego zaświadczenia jest pójście do ZUS-u. Wkrótce będzie to można załatwić na poczcie" - powiedział Wojtas. Wyjaśnił, że nowa usługa powinna być udostępniona w drugiej połowie tego roku.

Wojtas dodał, że Poczta Polska przygotowuje się także do wprowadzenia usługi potwierdzania tzw. zaufanego profilu. To rodzaj podpisu elektronicznego, który upoważnia daną osobę do kontaktów z administracją publiczną drogą elektroniczną. Obecnie podpis taki można uzyskać w urzędach, ale wkrótce ma być dostępny w każdej placówce poczty.

Zgodnie z planami Poczty, w jej placówkach będzie można też zarejestrować lub wyrejestrować działalność gospodarczą lub wprowadzić zmiany dotyczące takiej działalności. "Do tego potrzebne są zmiany w dwóch ustawach: o informatyzacji państwa i o swobodzie działalności gospodarczej (...). One są procedowane" - powiedział Wojtas. Dodał, że liczy, iż zmiany te zaczną obowiązywać w maju i wtedy też Poczta Polska będzie mogła zaoferować nową usługę swoim klientom. "Będziemy ją wprowadzali stopniowo, aby do końca roku możliwe to było we wszystkich placówkach pocztowych" - dodał.

Z danych przedstawionych podczas konferencji wynika, że ZUS nadaje rocznie ok. 60 mln przesyłek do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Z tego 16 mln to przesyłki w sprawach świadczeń, 8 mln formularzy PIT, 19 mln informacji dla ubezpieczonych o stanie konta, a 25 mln to pozostała korespondencja w sprawach bieżących.

Poinformowano, że ZUS wdrożył elektroniczny rejestr korespondencji, Elektroniczną Książkę Nadawczą i Elektroniczne Zestawienie Przesyłek. Zgodnie z umową z Pocztą Polską do placówek pocztowych w formie papierowej przekazywane są jedynie nadawane przesyłki, a potwierdzenia nadania otrzymywane są w formie elektronicznej tego samego dnia. Dzięki takiej zmianie ZUS mógł zrezygnować z papierowej książki nadawczej, dzięki czemu zużywa rocznie o 2 tys. ryz papieru mniej.