Pełnomocnik zarządu Grupy ds. systemu zarządzania środowiskowego i BHP Marcin Sobczyk przekonywał, że umieszczenie defibrylatorów przy wejściu do zakładów zwiększa ich dostępność i nie ogranicza ich użycia jedynie dla pracowników zakładu. Zwrócił uwagę, że urządzenie jest proste w obsłudze. Z pomocą wyraźnych, spokojnych poleceń głosowych i łatwych do zrozumienia ikon, defibrylator pokazuje krok po kroku, jak właściwie przeprowadzić akcję reanimacyjną i przypomina o potrzebie zadzwonienia po pogotowie. "Po podłączeniu, sprzęt medyczny automatycznie diagnozuje stan poszkodowanego i w przypadku chaotycznego migotania mięśni serca przesyłany jest impuls elektryczny, co sprawia, że migotanie przechodzi w rytm regularny" – powiedział Sobczyk. Dodał, że urządzenie posiada również funkcję szkoleniową, którą można wykorzystywać podczas ćwiczeń pracowników z udzielania pierwszej pomocy. (PAP)