Co więcej, premie kobiet częściej niż premie mężczyzn uzależnione są od ogólnych wyników firmy (37 proc. kobiet do 27 proc. mężczyzn). Trzy czwarte mężczyzn (75 proc.) jest przekonanych, że i w tym roku otrzyma premie. Taką samą pewność wyraża jedynie 61 proc. kobiet.

Przeczytaj: MOP: wyrównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn dopiero za 70 lat

39 proc. pracowników uważa, że sytuacja ich firmy, a co za tym idzie – ich własna – poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Ponownie, optymistycznej w przyszłość patrzą mężczyźni – w lepszą koniunkturę wierzy  44 proc. z nich. Tylko jedna trzecia kobiet (33 proc.) podziela entuzjazm mężczyzn. 12 proc. wszystkich pracowników uważa, że najbliższe miesiące negatywnie wpłyną na sytuację ich organizacji.

Jedna trzecia pracowników (32 proc.) obawia się, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy straci pracę.

Więcej>>>