Zbliżający się Nowy Rok po raz kolejny przyniesie firmom niespodzianki oraz nowe wyzwania. Jedną z nowinek jest konieczność składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Wiele firm, których ten obowiązek dotyczy, nie jest na to wyzwanie jeszcze gotowa.

Dla każdego przedsiębiorcy grudzień to także czas, w którym należy się zapoznać ze zmianami w przepisach podatkowych i zacząć dostosowywać organizację do nowych sposobów działania. Od 1 stycznia 2015 firmy zatrudniające powyżej 5 pracowników mają obowiązek składać wybrane deklaracje i zeznania podatkowe w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Próba złożenia tych dokumentów do urzędu skarbowego w formie papierowej, np. za pośrednictwem poczty, będzie równoznaczna z ich niezłożeniem. Dodatkowo w nowych deklaracjach wymagany będzie podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą aktywnego kwalifikowanego certyfikatu. Tymczasem wg danych Ministerstwa Gospodarki we wrześniu 2014 roku liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych wynosiła niespełna 300 tysięcy, a wśród ich użytkowników są przecież nie tylko firmy. Dla nieprzygotowanych do składania elektronicznych deklaracji Akademia PARP udostępniła pigułkę wiedzy, w której wyjaśnia, kogo obejmuje nowy obowiązek, i które dokumenty muszą być składane w takiej formie. Warto wiedzieć, że konieczność zachowania formy elektronicznej dotyczy wyłącznie formularzy przesyłanych do urzędu skarbowego. Pracownikom można więc wręczyć lub przesłać tradycyjne, papierowe PITy.

Źródło: inf. pras. www.akademiaparp.gov.pl, stan z dnia 11 grudnia 2014 r.