Pracownicy administracji w naszej firmie pracują w systemie równoważnego czasu pracy. Od poniedziałku do czwartku po 9 godzin, a w piątek 4 godziny. Jeśli święto 15 sierpnia 2008 r. przypadnie w piątek, to pracownik ma wolne 4 godziny.
Czy musimy jeszcze w inny dzień oddać 4 godziny, aby wymiar czasu pracy w miesiącu był obniżony o 8 godzin?

Tak, w opisanym przypadku należy jeszcze w inny dzień zaplanować pracę w wymiarze o 4 godziny niższym, tak aby wymiar czasu pracy w miesiącu został obniżony o 8 godzin.


Wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia powoduje w okresie rozliczeniowym odpowiednie zmniejszenie liczby godzin o 8 (art. 130 § 2 k.p.). Zgodnie z uchwałą SN z 14 listopada 2001 r., (III ZP 20/01, Biuletyn Sądu Najwyższego 2001, nr 11, s. 8), jeśli w danym okresie rozliczeniowym przypada święto w innym dniu niż niedziela, pracownik powinien przepracować odpowiednio mniej dni, a tym samym godzin - pracy. Oznacza to, że w niektórych okresach rozliczeniowych, ze względu na święta przypadające w innych dniach niż niedziela, zaplanowana ilość dni pracy będzie mniejsza niż przeciętnie pięć dni w tygodniu.
W opisanym przypadku można np. nie zaplanować pracownikowi pracy w piątek (4 godziny), a w któryś dzień od poniedziałku do czwartku zaplanować mu pracę tylko na 5 godzin.