SAP to zintegrowany system informatyczny, który pozwala kontrolować procesy biznesowe w firmie.

"Nowe centrum jest częścią projektu, którego celem jest ujednolicenie procesów i funkcji biznesowych Grupy Veolia Environnement, szczególnie w obszarze finansów i zakupów" – zapowiada menedżer Centrum Adam Wiercioch.

Łódź została wybrana m.in. ze względu na centralną lokalizację i dostęp do wykwalifikowanych kadr. Centrum zatrudni na początek 80 osób: specjalistów i konsultantów SAP oraz menedżerów projektów.

Od kandydatów oczekiwana jest znajomość systemu SAP oraz doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych i w zakresie wsparcia użytkowników końcowych. Ze względu na międzynarodowy charakter projektu wymagana jest także dobra znajomość angielskiego. W przyszłości firma planuje rozwój centrum.

Veolia Environnement to światowy dostawca usług komunalnych na rzecz samorządów lokalnych i przedsiębiorstw przemysłowych, w trzech segmentach: gospodarka wodna i ściekowa, gospodarka odpadami i usługi energetyczne. Obecnie firma zatrudnia ponad 330 tys. pracowników w 68 krajach. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Nowym Jorku, a w 2012 r. jej przychody wyniosły 29,4 mld euro.