W badaniu udział wzięło 700 pracowników biurowych z Kanady i USA. Poza obserwacją, 54 proc. ankietowanych traci czas na rozpowszechnianie plotek i obgadywanie kolegów. 20 proc. przyznaje się do podlizywania się szefowi w celu uzyskania korzyści, a 17 proc. badanych czasami przypisuje sobie zasługi współpracowników aby lepiej wyglądać przed szefem. 40 proc. ankietowanych twierdzi, że bierze udział w tego rodzaju zagraniach tylko, jeśli w jakiś sposób ich to dotyczy.

Więcej:

www.hrreporter.com/articleview/13771-one-half-of-employees-participate-in-office-politics-survey