Odpowiedź: 4 dni urlopu na żądanie z 2013 r. nie trzeba wykorzystać do 30 września 2014 r.

Uzasadnienie: problem z pytania rozstrzyga przepis art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Zgodnie z tą regulacją, urlopu niewykorzystanego w bieżącym roku należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to jednak części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 k.p., czyli 4 dni urlopu na żądanie. Dni te mogą więc zostać wykorzystane później, ale tylko jako dni zwykłego urlopu, a nie urlopu na żądanie. Termin ustalają pracodawca i pracownik za porozumieniem.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.