Interim management jako metoda zarządzania jest z jednej strony ofertą dla firm poszukujących wysokich kompetencji w ograniczonym czasie, z drugiej zaś jest propozycją kontynuacji kariery dla dojrzałych doświadczonych managerów w elastycznej formule zatrudnienia projektowego. Z pewnością spotka się z zainteresowaniem osób, które chciałyby kontynuować karierę, ale panujące ciągle w Polsce stereotypy spychają je na boczny tor rynku pracy.

Rynek projektów interimowych w krajach Europy Zachodniej i USA rozwija się w coraz szybszym tempie: w Wlk. Brytanii wart jest w tej chwili 1,5 mld. funtów i rośnie 10% rocznie, rynek niemiecki wart jest 1,2 mld Euro, a eksperci zakładają jego potrojenie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. W Dolinie Krzemowej w USA już 60% menedżerów pracuje projektowo.

W Polsce interim management zaczyna dopiero się rozwijać. Fakt, że to właśnie u nas powstała unikalna publikacja standaryzująca profesję interim managera z pewnością przyczyni się do szybkiego zmniejszenia dystansu dzielącego nasz rynek projektów interimowych od tych z Holandii czy Wlk. Brytanii.

Opracowanie metodyki możliwe było dzięki wsparciu funduszy unijnych w ramach projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą”. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Interim Managers. 
Podręcznik jest jednym z tematów szeroko zakrojonej akcji upowszechniania interim managementu. W ramach tej kampanii organizowanych jest m.in. 6 konferencji na terenie całego kraju. Najbliższe odbędą się na początku marca w Gdańsku (03.03), Toruniu (04.03), Łodzi (06.03), Rzeszowie (17.03), Krakowie (18.03) i Białymstoku (20.03). Patronat honorowy nad konferencjami objął minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak Kamysz. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma książkowe wydanie publikacji „Metodyka interim management”.

Szczegóły na stronie: www.interim24.pl