W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w styczniu 2017 r. wyniosła 8,1 proc., co oznacza, że spadła ona o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Rok wcześniej bezrobocie wynosiło 8,9 proc. Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,6 proc. w styczniu 2017 r., a więc nie uległa zmianie w stosunku do zeszłego miesiąca.
 
Najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE odnotowano w Czechach (3,4 proc.) i Niemczech (3,8 proc.). Najwyższą natomiast zaobserwowano w Hiszpanii (18,2 proc.) oraz Grecji (23 proc., dane za listopad 2016 r.).

[-DOKUMENT_HTML-]

Według danych Eurostatu w styczniu 2017 r. w Europie było 19,969 mln bezrobotnych, w tym 15,620 mln w strefie euro. W porównaniu z grudniem 2016 roku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 96 tys. osób w krajach UE oraz 56 tys. w strefie euro.

W Polsce w styczniu 2017 r. było 930 tys. osób bezrobotnych, tj. o 222 tys. mniej niż rok wcześniej, oraz o19 tys. mniej niż w grudniu 2016 r.

Stopa bezrobocia wśród młodych do 25. roku życia wynosiła w styczniu 2017 r. 17,7 proc. w UE oraz 20 proc. w strefie euro. W Polsce wskaźnik ten wyniósł 14,3 proc.

Źródło: MRPiPS