Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy zachęca rządy, organizacje, środowiska biznesowe i związki zawodowe, aby bazując na doświadczeniach wyniesionych z pandemii wdrożyć działania, które pomogą lepiej zarządzać bezpieczeństwem pracowników. Pozwoli to skuteczniej chronić ich zdrowie, a przedsiębiorstwom zapewni wsparcie umożliwiające odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu, a także sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym kryzysom w przyszłości.

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzys. Postaw na BHP.

Jaki skutki dla rynku pracy ma pandemia?

Pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na prawie każdy aspekt świata pracy:

  • około 20-30 proc. przypadków zachorowań na COVID-19 w niektórych krajach można przypisać narażeniu na zakażenie w miejscu pracy (ILO Report: Anticipate, prepare and respond to crises. Invest Now in Resilient OSH Systems)
  • około 136 mln pracowników ochrony zdrowia i pracowników opieki społecznej jest narażonych na poważne ryzyko zakażenia COVID-19 w pracy (ILO: ILO Monitor: Covid-19 and the world of work, Second edition)
  • około 7 tysięcy zgonów pracowników służby zdrowia na całym świecie było prawdopodobnie skutkiem choroby COVID-193 (Amnesty International).

Oprócz realnego zagrożenia zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 w pracy, pandemia przynosi ze sobą także niebezpieczeństwo utraty miejsc pracy, upadanie przedsiębiorstw i zmiany w globalnym łańcuchu dostaw. Pracodawcy i pracownicy dotkliwie doświadczają skutków wprowadzanych restrykcji - zamykania wybranych branż, ograniczania mobilności ludności i kontaktów społecznych. Wykorzystanie podczas pandemii na dużą skalę form pracy zdalnej daje pracownikom nowe możliwości, ale stwarza także potencjalne zagrożenia, np. te o charakterze psychospołecznym, takie jak trudności z zachowaniem równowagi praca-życia pozazawodowe, wyższy poziom stresu czy też obniżenie poziomu satysfakcji z pracy. Nowe praktyki wdrażane w celu ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa mogą być także przyczyną innego typu zagrożeń, np. chemicznych, związanych m.in. ze stosowaniem na szeroką skalę środków do dezynfekcji.
Obecny kryzys pokazał, jak ogromne znaczenie w procesie reagowania kryzysowego i ochrony zdrowia ma istnienie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. MOP zwraca uwagę na potrzebę budowania rezylientnych, czyli niezawodnych i odpornych na kryzysy systemów bhp, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Takie systemy pomogą rządom, pracodawcom i pracownikom łagodzić skutki COVID-19, a także umożliwią właściwe reagowanie na nagłe sytuacje – ewentualne nowe kryzysy w zakresie zdrowia publicznego, poważne wypadki przemysłowe, klęski żywiołowe czy inne nieprzewidziane wyzwania.
Tematyce obchodów Dnia będzie poświęcona sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, która odbędzie się 28 kwietnia 2021 r.
Więcej informacji oraz raport MOP poświęconym tematyce dnia: www.ciop.pl/28kwietnia.