Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie to nowy instrument, który daje swobodę kreowania działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego i obejmuje racjonalne wydatki ponoszone na zakup środków trwałych, materiałów i usług, niezbędnych w procesie aktywizacji zawodowej lub utrzymaniu miejsc pracy. Stanowią uzupełnienie usług i instrumentów rynku pracy i mają zastosowanie w sytuacji, kiedy proces aktywizacji i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga niestandardowych działań.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego zapewni pełne wykorzystanie przeznaczonej na ten cel kwoty środków Funduszu Pracy. Dodatkowo, w związku z tym, że specyficzne elementy często przybierają formy nietypowe i trudne do wyceny, zwolnienie zlikwiduje problem związany z wyliczeniem kwoty należnego z tytułu ich uzyskania podatku.