Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi to proces rozwoju zdolności organizacji do dostarczania nowych strategii organizacyjnych. Zbudowanie otwartej, elastycznej kultury  organizacyjnej, nastawionej na klienta i  osiąganie wysokich wyników nie jest łatwe. A przecież, tylko taka kultura jest w stanie zapewnić organizacji sukces w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Wymaga to konsekwencji, dyscypliny, zaangażowania interesariuszy i bardzo dobrego planowania strategicznego. HR może w tym pomóc. Może być katalizatorem zmian w organizacji, może zainspirować do stworzenia strategii biznesowej, jeśli takiej nie ma,  a gdy jest musi stworzyć strategię HR, która wspiera organizację w osiąganiu jej celów.

„W teorii strategia jest systematycznym procesem: najpierw myślimy, potem działamy.  Najpierw formułujemy, potem wdrażamy. W praktyce realizowana strategia może pojawiać się jako odpowiedź na zmiany sytuacji”. Mintzberg*

Jesteś menedżerem HR? Masz za sobą studia z zarządzania zasobami ludzkimi, MBA, lub inne wykształcenie, skończyłeś kursy związane z zarządzaniem ludźmi, przeczytałeś nie jedną książkę na temat strategicznego HR, ale masz już dość teorii, chcesz zobaczyć jak to działa w praktyce?

Zapraszam na cykl warsztatów:

                          „Strategia HR w pięciu odsłonach".

W trakcie warsztatów uczestnicy będą:

•    Analizować środowisko wewnętrzne
•    Analizować środowisko zewnętrzne
•    Analizować wpływ strategii biznesowej na HR
•    Analizować efektywność istniejących strategii HR
•    Przeprowadzać analizę strategicznych braków w ZZL
•    Przygotowywać diagnozę, wnioski i rekomendacje
•    Planować działania
•    Planować zasoby
•    Identyfikować korzyści z wdrożenia strategii


Najbliższy program rusza 6 lutego 2015 r. w  Warszawie. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.willtochange.pl

Agnieszka Wolańska-Konecka
_____________________
* Mintzberg (1987) Mintzberg, H (1987) Crafting strategy, Harvard Business Review, July–August, pp 66–74 (tłumaczenie autorki)