Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 11,8 proc. wobec 11,7 proc. poprzednio, przed korektą.

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 10,8 proc. wobec 10,7 proc. poprzednio.
Najwyższa była w Hiszpanii: 26,2 proc., najniższa w Austrii: 4,9 proc.