Podczas czwartkowego posiedzenia głosowano nad wnioskiem o negatywną opinię dla projektu, który nie uzyskał większości komisji; potem głosowano nad wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie rządowych zmian - również nie było większości, by przyjąć taką opinię. W głosowaniach wzięło udział sześciu posłów - po trzech głosowało za każdym projektem i po trzech przeciwko.

Do takiej samej sytuacji doszło w środę podczas obrad komisji obrony narodowej. Ani wniosek Stefana Niesiołowskiego (PO) - o pozytywne zaopiniowanie, ani Stanisława Wziątka (SLD) - o negatywne zaopiniowanie nie uzyskały w głosowaniu poparcia większości komisji.

Inna komisja - spraw wewnętrznych - zdecydowała w środę, że 27 sierpnia w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie tego rządowego projektu. Jednocześnie poparcia większości komisji nie uzyskał wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji w pierwszym czytaniu.

Przygotowany przez MSW projekt nowelizacji kilku ustaw zakłada, że żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, służby więziennej i celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Projekt zakłada utrzymanie 100 proc. stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby.

W myśl projektu środki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń mają być w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Jednocześnie obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą oraz naliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych.

100-proc. stawka za zwolnienie byłaby utrzymana, jeśli choroba będzie wynikać z pełnienia służby. Chodzi m.in. o wypadki podczas służby i choroby zawodowe, wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby (i powrotnej), choroby w czasie ciąży, sytuacje poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów.

Pełne wynagrodzenie będzie także wypłacane w przypadku, gdy niezdolność do służby powstała w trakcie realizacji zadań służbowych poza granicami Polski (np. misji, działań ratowniczych), a także - jak zapisano - "dokonywania czynów o charakterze bohaterskim, czyli wymagających np. dużej odwagi, narażenia życia lub zdrowia".

Szef CBA Paweł Wojtunik poinformował w czwartek speckomisję o sprawie zarzutów stawianych sędzi orzekającej w sprawie b. marszałka woj. podkarpackiego Mirosława Karapyty. Komisja nie zakończyła zapoznawania się z tą sprawą, chce jeszcze na posiedzeniu po wakacjach wysłuchać informacji Prokuratury Generalnej na ten temat. Komisja otrzyma też komplet korespondencji w tej sprawie - poinformował Opioła.