Śniadanie odbędzie się 6 listopada 2014 r. w godzinach 8:30-12:00 w Restauracji Halka w Sali Talerzowej Łowickiej przy ul. Puławskiej 43 w Warszawie.

Ubezpieczenia pracownicze są najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym w Polsce. Jednak biorąc pod uwagę różnorodne oczekiwania pracowników, dostarczane benefity powinny być możliwie elastyczne i zapewniać dostęp do różnorodnych wariantów w ramach jednej umowy.


Z najnowszego badania MetLife Employee Benefits Trends Study (EBTS) wynika, że zaledwie 29% badanych pracowników wskazuje aktualne miejsce pracy jako idealne, ale tylko 44% respondentów w Polsce czuje satysfakcję z wykonywanej pracy, przy czym zaledwie 24% osób twierdzi, że ich poziom wynagrodzenia jest na prawidłowym poziomie.
Czy w takim przypadku zwiększone zaangażowanie pracodawców w zakresie oferowanych świadczeń pozapłacowych, może mieć większy wpływ na zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki? Dlaczego wpływ dodatkowych pakietów benefitoych ma ścisły związek na decyzję pracownika o pozostaniu w obecnym miejscu pracy?


Podczas śniadania HR zaprezentujemy najnowsze wyniki badań MetLife EBTS, które przedstawią wpływ benefitów pracowniczych na zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki. W drugiej części spotkania odbędzie się debata z zaproszonymi ekspertami i praktykami.


Gościem specjalnym wydarzenia będzie Maria R. Morris, Executive Vice President Global Employee Benefits MetLife, Inc. oraz Ewa Dąbrowska, Regional Credit Life & Employee Benefits Head Central Europe.

Uwaga! Śniadanie HR skierowane jest do dyrektorów i kierowników HR.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 listopada 2014 r. poprzez formularz rejestracyjny.

Potwierdzenie uczestnictwa nastąpi do 5 listopada 2014 r.