Budowanie relacji, szybka wymiana wiedzy pomiędzy pracownikami, poprawa efektywności i zaangażowania - to tylko niektóre z zalet firmowych portali społecznościowych.

Taki portal może stanowić odpowiedź na wiele pytań, które od lat stawiają sobie firmy: jak angażować pracowników, jak zachęcać do wymiany wiedzy, jak budować relacje, zwłaszcza w organizacjach z rozproszoną strukturą. Intuicyjna w obsłudze platforma z interfejsem wykorzystującym rozwiązania doskonale znane z najpopularniejszych serwisów społecznościowych pozwala pracownikom na utrzymywanie stałego kontaktu z pozostałymi członkami zespołu, niezależnie od miejsca i czasu pracy.

Polecamy: Pracodawcy chcą rekrutować przez social media i korzystać z rekomendacji

Interaktywny charakter portali społecznościowych, w tym możliwość współdzielenia dokumentów i plików multimedialnych w czasie rzeczywistym, usprawnia współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami czy grupami roboczymi, szczególnie podczas realizacji wymagających i długotrwałych projektów, przekładając się na szybkość oraz efektywność działań. Narzędzia takie jak: grupy dyskusyjne, fora, bazy wiedzy czy blogi umożliwiają stałą wymianę wiedzy i doświadczeń. Pracownicy mogą tworzyć zarówno prywatne, jak i publiczne grupy dyskusyjne, dzięki którym zyskują możliwość omówienia istotnych dla firmy kwestii w dowolnym czasie i miejscu.

Korzystanie z korporacyjnych portali komunikacyjnych w znacznym stopniu usprawnia realizację procesów rozwoju i zarządzania wydajnością pracowników. Dzięki nowoczesnym narzędziom, menedżerowie mogą sprawniej zarządzać wymianą wiedzy wewnątrz firmy oraz w realny sposób zmniejszać koszty szkoleń i skracać czas pozyskania informacji. Nowoczesne portale wspierają także akceptację rozwiązania w organizacji, pozwalając na przydzielanie punktów za wykonywanie określonych zadań (np. uzupełnienie profilu, opublikowanie dokumentu, wprowadzenie komentarza w dyskusji).

Inną zaletą firmowych serwisów społecznościowych jest także obniżenie kosztów operacyjnych wynikających z możliwości przeniesienia realizacji części zadań do firmowej sieci i ograniczenia spotkań „face to face”, wiążących się często z kosztownymi wyjazdami służbowymi.

Źródło: Monday PR