Ustawa o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności do podpisu prezydenta >>