"Sektorowe ramy można nazwać dzieckiem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Schodzą one najniżej, jeśli chodzi o specyfikę opisu charakterystyk zawartych w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Opisy charakterystyk w Polskiej Ramie są bardzo ogólne po to, by możliwie duża liczba kwalifikacji mogła być do takiej ramy przypisana. Sektorowe ramy schodzą na najniższy poziom opisu - opisują co dana osoba musi wiedzieć, umieć i potrafić, jeśli chodzi o specyficzne branżowe kwalifikacje" - powiedziała dziennikarzom ekspertka zespołu badawczego Krajowej Ramy Kwalifikacji Instytutu Badań Edukacyjnych Katarzyna Trawińska-Konador.

Jak zaznaczyła powstanie ram sektorowych to efekt wspólnej pracy ekspertów i praktyków z branż: przedstawicieli kluczowych przedsiębiorstw, związków branżowych, a także przedstawicieli świata edukacji odpowiedzialnych za kształcenie na potrzeby tych branż. "Usiedli wspólnie, by zastanowić się, jakie kompetencje, jaka wiedza jest kluczowa, by wypełniać procesy biznesowe tych branż, jakie kwalifikacje muszą mieć pracownicy tych branż" - tłumaczyła Trawińska-Konador. Dodała, że prace nad każdą z sektorowych ram trwały mniej więcej pół roku.

"W niektórych branżach, np. w turystyce, był to pierwszy raz od dawna, gdy przedstawiciele węższych branż w ramach tego sektora, takich jak hotelarstwo czy gastronomia, usiedli razem i zobaczyli, że poza ewidentnymi, oczywistymi różnicami jest pewien katalog kwalifikacji i kompetencji, który mają wspólny" - powiedziała ekspertka z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Według niej prace nad tymi sektorowymi ramami kwalifikacji dla pięciu branż pokazały, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie opisanie umiejętności, wiedzy i kwalifikacji także w innych branżach. "Nie ma tygodnia, dwóch, by nie zgłaszali się do nas zainteresowani tym, by im także pomóc stworzyć takie ramy" - poinformowała.

Jej zdaniem sektorowe ramy pomogą kształtować indywidualne ścieżki kariery osobom chcącym pracować w konkretnych branżach, ale równie ważne są dla tych, którzy mają wpływ na kształtowanie kwalifikacji w branżach.

Więcej na student.lex.pl