W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy. Po południu projektem zajęła się sejmowa komisja, która zarekomendowała przyjęcie propozycji bez poprawek. Jeszcze tego samego dnia ma odbyć się drugie czytanie projektu.

Zmian w projekcie chciał m.in. klub Kukiz'15 oraz PO. Akceptacji komisji nie uzyskały poprawki zgłoszone przez Agnieszkę Ścigaj (Kukiz'15), Ryszarda Petru (Teraz!) i Magdalenę Kochan (PO-KO). Dotyczyły one m.in. zagwarantowania w projekcie, by świadczenie było wypłacane co roku.

 


 

Polacy zasłużyli na trzynastą emeryturę

Szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska podkreśliła, że procedowana ustawa jest ważna dla osób starszych przebywających na emeryturach i rentach. - Ustawa ułatwi im życie, udzieli wsparcia, która pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pamięta i dba o Polaków na emeryturach i rentach. Po latach pracy dla Polski zasłużyli sobie, zapracowali sobie na to wsparcie – powiedziała.

 

Projekt nie rozwiązuje problemów systemu emerytalnego

Krytycznie projekt oceniła m.in. Nowoczesna. Posłowie tego klubu wskazywali, że proponowane przepisy to żadne rozwiązanie systemowe, które rozwiązuje trudną sytuację seniorów. - Nie chcecie poprawić żadnej sytuacji seniorów, bo gdybyście chcieli, to ponieślibyście minimalną emeryturę do poziomu 1300 zł, dzięki czemu sytuacja emerytów by się polepszyła. To rozwiązanie byłoby nawet tańsze niż trzynasta emerytura i bardziej skuteczne, ale w ten sposób nie kupilibyście głosu wyborców – powiedziała Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna).

 


Dla kogo "trzynastka"?

"Trzynasta emerytura" ma być wypłacona osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Świadczenie otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona w maju. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.