Po anonimowym badaniu, które obejmie reprezentatywną grupę sędziów, asystentów, referendarzy, urzędników, pracowników i kuratorów, jego wyniki będą opracowane i podane do publicznej wiadomości w Polsce, w tym wysłane do KRS, ministra sprawiedliwości, dyrektorów sądów i za granicą. Powstanie też „biała księga’’ z monitoringu. Planowana jest także debata podmiotów zainteresowanych projektem z udziałem mediów.
Badania mają stać się także podstawą wypracowania profilaktyki ochrony zdrowia osób zatrudnionych w sądach.

Więcej na ten temat:  „Iustitia” zbada poziom stresu w sądach>>