Dzięki zmianom ojciec dziecka lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny będzie mógł skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w przypadku:

- śmierci matki dziecka,

- porzucenia dziecka przez matkę,

- gdy nie może ona sprawować opieki nad dzieckiem.

Czytaj: Samotni ojcowie skorzystają z urlopu macierzyńskiego

W myśl zmian, w przypadku śmierci matki bądź też porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do wykorzystania tej części urlopu macierzyńskiego, której nie wykorzystała matka.

Matka, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz której stan zdrowia nie pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem, ma prawo do zrezygnowania z reszty urlopu na rzecz ojca dziecka – jeśli wykorzysta co najmniej 8 tygodni tego urlopu. Reszta niewykorzystanego urlopu może być wykorzystana przez ojca dziecka, na jego pisemny wniosek.