Ograniczenia w zarobkowaniu dotyczą teraz wyłącznie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. ZUS naciska jednak na rząd, aby po przywróceniu wieku emerytalnego 60/65 lat dotyczyły wszystkich emerytów bez względu na wiek.

Rekomendacje wynikają z tzw. białej księgi, opracowanej w wyniku przeglądu dotychczasowych przepisów emerytalnych, która zostanie dziś  przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego. Związkowcy i pracodawcy mają czas do 6 grudnia 2016 r., aby przyjąć wspólne stanowisko w tej sprawie.

Więcej w "Rzeczpospolitej">>>