Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Celem projektu „Życie z górnictwem” (MineLife) jest poprawa komunikacji, intensyfikacja i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami górniczymi w Polsce i w Saksonii, jak również pomiędzy instytucjami górniczymi i obywatelami na saksońsko-dolnośląskim obszarze pogranicza. Obszar objęty wsparciem to powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, zgorzelecki, a po saksońskiej stronie obszaru wsparcia miasta: Dresden, Bautzen i Görlitz.