Rusza OSHwiki - nowa platforma internetowa poświęcona BHP

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) uruchomiła platformę OSHwiki podczas XX Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2014 we Frankfurcie w Niemczech.

OSHwiki to pierwsza platforma internetowa pozwalająca użytkownikom na tworzenie i wymianę wiedzy oraz współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w dowolnym języku. Stanowi ona nowy sposób nawiązywania kontaktów internetowych ze społecznością bhp, a jej zadaniem jest wspieranie władz, przemysłu i organizacji pracowniczych w tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy.

Podczas uruchomienia OSHwiki dr Christina Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA powiedziała: "Ta platforma jest ważnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Europie oraz zapewnia zaangażowanym osobom wartość dodaną na poziomie indywidualnym i zawodowym. Dzięki OSHwiki specjaliści mogą w jednym miejscu łatwo i wygodnie dzielić się swoją pracą, zyskać uznanie swojej wiedzy fachowej wśród światowej społeczności BHP oraz poddać własną pracę ocenie szerokiego środowiska branżowego".

OSHwiki to platforma będąca rzetelnym źródłem danych na temat BHP, na której uznani autorzy mogą szybko i łatwo tworzyć oraz edytować informacje. W utworzenie platformy włączyło się wiele krajowych organizacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiodących instytutów badawczych. Specjaliści z dziedziny BHP zamieścili na niej niemal 300 artykułów, dotyczących m.in. zarządzania i organizacji BHP, substancji niebezpiecznych, ergonomii, zagadnień psychospołecznych i grup ryzyka. Platforma OSHwiki gromadzi w jednym miejscu kompleksowe informacje dotyczące BHP, a jej celem jest uzyskanie statusu rzetelnego źródła wiedzy dla społeczności BHP i innych osób.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.