Za projektem opowiada się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar -  Pracownik musi w ciągu siedmiu dni przeanalizować sytuację, a gdy podejmie decyzję o wniesieniu odwołania, zebrać argumenty i dowody na poparcie roszczeń. A w tak krótkim czasie trudno znaleźć profesjonalnego pełnomocnika – zazacza. 

Projekt wprowadzający tę zmianę do Kodeksu pracy został opracowany przez Radę Dialogu Społecznego. W przyszłym tygodniu zajmie się ona nim posiedzeniu plenarnym. Jeśli go przyjmie, zostanie on skierowany do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister wtedy przedstawi projekt Radzie Ministrów.