Rzecznik zwraca uwagę na różne formy prawne w jakich lekarze wykonują zawód. I wskazuje, że ze względu na powszechną wieloetatowość i łączenie etatu z umowami cywilnymi u pracujących medyków zasadne jest określenie maksymalnych norm czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, bez względu na formę prawną jej świadczenia.

Przypomina też o niedawnych dwóch tragicznych zgonach lekarzy w miejscu pracy: we Włoszczowej i w Jaśle. Więcej>>