Dziś coraz częściej mówi się nie tylko o równowadze pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, ale również o ich integracji. Jakkolwiek by tego nie nazywać, mówimy o dążeniu do wewnętrznej spójności człowieka pomiędzy jego wartościami i działaniami, w których te wartości się przejawiają.

Innymi słowy, jeśli deklaruję, że wartością jest dla mnie zdrowie, sprawność fizyczna, rodzina, dbałość o siebie, rozwój zawodowy czy satysfakcjonująca praca, to warto zadać pytanie – jak dbasz o te wartości? W jaki sposób je realizujesz na co dzień w swoim życiu? Jakie działania podejmujesz, aby te wartości realizować?

Jednocześnie, tym, co równie mocno może wpływać na osiąganą przez nas równowagę, jest środowisko naszej codziennej pracy, jak i kultura organizacji, w jakiej pracujemy. Innymi słowy - kontekst zawsze ma znaczenie. Dlatego z jednej strony każdy z nas bierze odpowiedzialność za jakość i integralność swojego życia, z drugiej pracodawca może nas w tym wspierać, kreując odpowiednią kulturę organizacji pracy.

Więcej: www.hrstandard.pl/2015/10/05/jak-integrowac-i-rownowazyc-zycie-zawodowe-i-osobiste-pracownikow-w-kulturze-organizacyjnej-firmy/

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 8 października 2015 r.