W ciągu sześciu lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba pracowników w Polsce, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie za pracę.

Według GUS, od 2012 r. liczba pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosła o 22 proc. To oznacza, że w Polsce aż 436 tys. osób otrzymuje najniższą pensję. Od 2007 r. liczba ta wzrosła aż o 225 tys. osób czyli o 117 procent!

W 2013 r. płacę minimalną otrzymywało 28 proc. pracowników budowlanych, podczas gdy w przemyśle ponad dwa i pół raza mniej, bo 11 proc. Co czwarty zatrudniony w ochronie, handlu, hotelarstwie i gastronomii otrzymuje także co najwyżej minimalne wynagrodzenie.

NSZZ "Solidarność" od dawna protestuje przeciwko zbyt niskiej płacy minimalnej w Polsce. Ponieważ porozumienia w sprawie najniższego wynagrodzenia podpisywane w Komisji Trójstronnej nie były respektowane przez stronę rządową, w 2011 roku "Solidarność" przygotowała obywatelski projekt ustawy, zakładający stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia aż do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Pod dokumentem podpisało się 350 tys. obywateli. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 15 lutego 2012 r. Potem dokument trafił do komisji i słuch o nim zaginął. 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 18 lutego 2015 r.