Obecnie renta socjalna wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po zmianie będzie to 100 proc. Wysokość renty socjalnej wzrośnie tym samym z 865,03 zł brutto do 1029,80 zł brutto. Uprawnieni do ręki dostaną 132,94 zł więcej niż obecnie (878,12 zł). Ustawa ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

 

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Renta taka przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej.

Zmiana wysokści renty socjalnej jest odpowiedzią na jeden z postulatów rodziców osób niepełnosprawnych, którzy od 18 kwietnia protestują w Sejmie. Drugi postulat to wprowadzenie 500 zł comiesięcznego dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Protestujący przedstawili w poniedziałek kolejną propozycję kompromisu w tej sprawie: od września 2018 r. 250 złotych, od stycznia 2019 roku – dodatkowo 125 złotych i od stycznia 2020 r. również 125 złotych, co dałoby w sumie 500 złotych. Ministerstwo zamiast gotówki zaproponowało świadczenia rzeczowe (więcej na ten temat >). Rodzice odrzucili taką realizację ich postulatu. Zapowiedzieli, że będą kontynuować protest, bo uchwalone ustawy nie spełniają wszystkich żądań.

 [-DOKUMENT_HTML-]