Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą już na początku stycznia powinni się zgłosić do ZUS. Muszą także wysłać do PFRON wszystkie dane, jakie będą potrzebne do refundacji składek na nowych zasadach. Z początkiem roku zmienią się bowiem zasady opłacania składek przez rencistów prowadzących firmę oraz niepełnosprawnych pracowników.
Przedsiębiorczy renciści będą musieli najpierw zapłacić składki, a potem starć się o ich zwrot w PFRON. Nowe przepisy dodane do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nowelą z 15 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 115, poz. 791) mówią jedynie, że fundusz refunduje składki w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku (art. 25c ust. 5). Mimo, że do wejścia nowych zasad zostało trochę ponad trzy tygodnie, nie ma jeszcze wzorów wniosków, nieznane są procedury. Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą będą musieli zarejestrować się do wszystkich ubezpieczeń, jakim podlegają przedsiębiorcy, czyli emerytalnego, rentowego, zdrowotnego i jeśli będą chcieli – także do chorobowego.

źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 10 grudnia 2007 r.