W trakcie prac nad zmianami w czasie pracy pojawiła się inicjatywa zmiany sposobu rozliczania czasu przepracowanego w wolną sobotę. Obecnie obowiązującei przepisy mówią, że praca w takim dniu może być rekompensowana tylko poprzez udzielenie wolnego w innym terminie. Jednak nie zawsze jest to możliwe np. z powodu choroby pracownika.

Według MPiPS ewentualne modyfikacje zasad rekompensowania pracy w dniu wolnym powinny być efektem uzgodnień dokonanych między partnerami społecznymi w ramach komisji trójstronnej.Do tego czasu ministerstwo nie będzie zajmować się tymi zmianami.