Dziś po raz kolejny zbiorą się zasiadający w sejmowej Radzie Ochrony Pracy parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy. Tematem obrad będą innowacyjne rozwiązania oraz projekty badawcze służące poprawie bezpieczeństwa pracy.

Posiedzenie Rady będzie w szczególności poświęcone działaniu Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio), które zostanie otwarte w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Te nowe laboratoria badawcze powstały dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Rada ma też podsumować rozpoczętą na poprzednich posiedzeniach dyskusję dotyczącą dyskryminacji pracowników oraz programu wspierania poprawy warunków pracy, realizowanego przez ZUS w ramach funduszu prewencji wypadkowej. Planowane jest przyjęcie stanowisk w tych sprawach. Sformułowane przez Radę zalecenia zostaną przesłane do właściwych instytucji.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 7 października 2015 r.