– Współpraca pomiędzy trzema stronami dialogu stanowi fundament rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. To dla mnie wielki zaszczyt móc pracować w instytucji, która stoi na straży zrównoważenia i realizacji interesów pracowników, przedsiębiorców i pracodawców oraz rządu – mówi wicepremier Jarosław Gowin.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Jako minister właściwy do spraw pracy, wicepremier Jarosław Gowin będzie koordynował udział w RDS strony rządowej, która obecnie obejmuje roczne przewodnictwo w Radzie.

Poza tym w skład Rady, na wniosek Premiera Mateusza Morawieckiego, powołano także Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki oraz Andrzeja Niedzielskiego, ministra zdrowia.

Czytaj również: Rada Dialogu Społecznego zaniepokojona zwolnieniami w budżetówce>>

Jaką rolę pełni RDS?

Jak przypomina Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w komunikacie, Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego. Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki.

Rada ma także, w praktyczny sposób, realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Rada wspiera też określanie i wdrażanie polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Jej rolą jest również budowanie wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele największych central związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ), organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, ZP Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców) oraz rządu. Członków Rady powołuje Prezydent RP. Przewodnictwo w Radzie jest rotacyjne i trwa rok. Prace strony rządowej w Radzie koordynować obecnie będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.