Osoby korzystające ze świadczeń emerytalnych, rentowych oraz zasiłków przedemerytalnych, a więc zazwyczaj osoby starsze, bardzo często nie są przekonane do posiadania rachunku bankowego i wolą otrzymywać świadczenie „do ręki”. Tymczasem jest wiele korzyści z otwarcia rachunku bankowego, na które takie świadczenia mogą być przekazywane.
Na polskim rynku działają już banki, które prowadzą rachunki klientów za darmo lub za niewielką opłatą. Istnieją także konta typu "senior", oferujące usługi dodatkowe na preferencyjnych warunkach dla osób w wieku powyżej 55 lub 60 lat. Posiadanie takiego rachunku i złożenie w ZUS-ie dyspozycji przekazywania bezpośrednio na konto wypłat świadczeń jest gwarancją, że środki trafią na nie szybko i będzie można z nich skorzystać wcześniej niż w przypadku przekazu gotówki "do ręki".
Najważniejszą korzyścią z posiadania rachunku bankowego jest to, że zgromadzone na nim środki podlegają oprocentowaniu. Ponadto ich transfer jest całkowicie bezpieczny. Otwarcie rachunku daje także możliwość korzystania z innych usług oferowanych przez bank na preferencyjnych warunkach.
Posiadanie rachunku bankowego to dla emeryta bądź rencisty duże udogodnienie. Środki trafiają na rachunek niezwłocznie, a ponadto świadczeniobiorca uzyskuje od banku odsetki. Poza tym może on wykorzystać konto do dokonywania bieżących opłat. Dodatkowo środki na rachunku są bezpieczne, czego nie można powiedzieć o gotówce przechowywanej w domu - powiedział Paweł Jaroszek, Dyrektor Departamentu Finansów Funduszy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Aby świadczenia trafiały bezpośrednio na rachunek bankowy wystarczy takie konto otworzyć w wybranym banku, a następnie złożyć w ZUS-ie dyspozycję przekazywania na nie środków. Jak poinformował ZUS, już blisko połowa świadczeniobiorców korzysta z tej formy otrzymywania wypłat.