Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o poziomie wynagrodzeń i zatrudnieniu.

Zatrudnienie w czerwcu wyniosło 6,22 mln, co oznacza wzrost o 3,7 proc. w stosunku rocznym.

Przeciętne miesieczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 4848,16 zł i było 0 7,5 proc. wyższe niż przed rokiem.