Projekt wpłynął do Sejmu we wtorek. Nie został mu jeszcze nadany numer druku ani nie udostępniono jego treści. Z opisu wynika, że dotyczy uszczegółowienia i doprecyzowania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, w tym m.in. także doprecyzowania wyłączeń spod zakazu handlu, wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Czytaj nowsze informacje na ten temat - treść projektu jest już dostępna >

Poseł Janusz Śniadek, jeden z wnioskodawców powiedział, że nowelizacja ma spowodować, że sklepy Żabki nie będą mogły udawać placówki pocztowej. Doprecyzowane też mają zostać niektóre definicje i dodany przepis pozwalający na pracę w niedziele nie tylko właścicielowi sklepu, ale także i jego rodzinie. Do tej pory takiego zapisu nie było, a interpretację w tym kierunku zaproponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Czytaj też: Ponad 30 wyjątków od zakazu handlu >>

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Praca w niedziele i święta >

Ograniczenie handlu w niedziele >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >