Rzeczpospolita pisze o coraz większych problemach firm ze zdobyciem pracowników na kluczowe stanowiska. Często nawet po zakończeniu rekrutacji okazuje się, że nie udaje się takiego pracownika w firmie zatrzymać.

Zdarzają się sytuacje, kiedy tuż po podpisaniu umowy lub po paru tygodniach pracy, świeżo zatrudnieni pracownicy decydują się na inną, atrakcyjniejszą propozycję. Jest to niewątpliwie znak stopniowej zmiany rozkładu sił na rynku pracy. Gazeta Prawna pisze o zwiększającej się liczbie bezrobotnych po 60 roku życia. Ponieważ całe społeczeństwo się starzeje, to samo dotyczy bezrobotnych. W poprzednim roku jedyną grupą, w której odnotowano wzrost bezrobocia, były właśnie osoby 60+. Problem polega głównie na tym, że nadal nie wszyscy pracodawcy potrafią docenić osobę starszą jako wartościowego pracownika. MPiPS wprowadziło pewne rozwiązania, by zachęcić pracodawców do zatrudniania osób w wieku 50 i 60 plus. Jeżeli pracodawca zatrudni taką osobę, dostanie z funduszu pracy refundację do 50 procent wynagrodzenia płacy minimalnej na 12 miesięcy w wypadku osób 50 plus, a na 24 miesiące w wypadku pracowników 60 plus.

Opracowanie: Redakcja Serwisu HR