Pracownicy to największy kapitał każdej firmy. A to dlatego, że od ich efektywności zależy sukces przedsiębiorstwa. Wbrew temu, co na pozór można sądzić, stały dostęp do informacji, możliwy dzięki nowoczesnym technologiom, nie zawsze wpływa pozytywnie na wydajność pracowniczą.

Najnowsze technologie miały sprawić, że będziemy wykonywać zadania szybciej, ale sprawiły też, że wciąż żyjemy w pośpiechu. Naglące terminy sprawiają, że poziom stresu u pracownika rośnie. Ma on poczucie, że pracując normalnym tempem nigdy nie jest w stanie zdążyć ze wszystkim na czas, ciągle musi nadrabiać zaległości, przez co nie ma czasu na bieżące działania. Wnioski płynące z badań potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej wiosną tego roku wśród prawie 1000 polskich internautów, głównie w wieku 18-35 lat. Spośród nich aż 38,3% czyli 376 osób codziennie korzysta z Internetu 3-6 godzin. Co ważne aż 19,5% z nich deklaruje, że była lub nadal jest uzależnionych od Internetu/komputera. Aż 513 respondentów, czyli 52,2% uznało, że spłycenie relacji międzyludzkich i postępująca izolacja społeczna jest największym wyzwaniem naszych czasów. W kontekście pracy, aż 507 respondentów narzeka na długotrwały stres, 508 czuje się przepracowanych, a 245 doświadczyło lub doświadcza wypalenia zawodowego.

Więcej:

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 14 listopada 2014 r.