Gruntowne omówienie tej problematyki, z uwzględnieniem zarówno prawa polskiego, jak i międzynarodowego, można znaleźć w przekrojowej publikacji autorstwa dr hab. Heleny Szewczyk.

Monografia "Równość płci w zatrudnieniu" stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące naruszania oraz przejawów nierównego traktowania i dyskryminacji na polskim rynku pracy, a także ochrony proceduralnej i instytucjonalnej przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją.  

W publikacji szczególną uwagę zwrócono na zmiany w Kodeksie pracy w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, wprowadzone w celu dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego. Warto przypomnieć, że ze względu na zarzuty dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia nie dotyczy już wszystkich pracownic, bowiem został ograniczony jedynie do tych będących w ciąży i karmiących dziecko piersią.  

Aktualnie powyższe zagadnienia są bardzo często poruszane i to właśnie pracownicy działów kadr oraz przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, będą musieli w niedalekiej przyszłości zwracać większą niż dotychczas uwagę na politykę równości oraz zarządzanie różnorodnością w organizacji.

 [-OFERTA_HTML-]