Według badania "The Global Attitudes to Work" przeprowadzonego w 14 krajach na 6250 pracownikach, prawie 40 proc. czasu, który spędza się w pracy, pracownicy oceniają jako nieproduktywny.

Wyniki różniły się nieznacznie w zależności od kraju. W Europie pracownicy w większości krajów uważają, że mniej niż 36 proc. czasu spędzanego w pracy to czas nieproduktywny. Wyjątkiem okazali się pracownicy w Wielkiej Brytanii - 36 proc., Grecji - 38 proc., Hiszpanii - 42 proc. i Włoch, gdzie pracownicy uznają ponad połowę (52 proc.) czasu spędzonego w pracy za nieproduktywny.

W badaniu pytano także o motywację do pracy. Okazuje się, że Austriacy są najbardziej zmotywowanym narodem - aż 15 proc. spośród nich chciałoby budować dobrobyt poprzez uczciwą pracę. 8 proc. Greków i 6 proc. Brytyjczyków twierdzi, że motywuje ich chęć zmiany świata na lepszy. Taki powód motywacji podaje także 5 proc. Hiszpanów. Polacy i Niemcy twierdzą, że do pracy motywuje ich chęć przebywania z innymi ludźmi - 8 proc. Dla porównania, w Grecji i Francji taki powód motywacji podało tylko 3 proc. ankietowanych.

Na koniec kilka słów o feedbacku. Hiszpanie desperacko go pragną - aż 50 proc. spośród nich chciałoby raz w tygodniu otrzymywać informację zwrotną od swojego przełożonego. Taką chęć potwierdza także 27 proc. Holendrów, 26 proc. Francuzów i 24 proc. Brytyjczyków.

Więcej: www.hrmagazine.co.uk/article-details/uk-workers-think-36-of-hours-spent-at-work-are-unproductive

Źródło: HR Magazine, stan z dnia 6 kwietnia 2016 r.