Od 1 września br. firmy otrzymają o 800 zł mniej gdy zatrudnią bezrobotnego.

Ta niekorzystna zmiana wynika z niższych maksymalnych kwot dotacji na biznes dla bezrobotnych i refundacji dla firm za ich zatrudnianie. Kwoty te są bowiem wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia dla celów emerytalnych, określonego w art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ogłasza je co kwartał prezes GUS. Nowa wysokość przeciętnego wynagrodzenia obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po jego ogłoszeniu. W II kwartale 2010 r. wyniosło ono 3197,85 zł. W związku z tym ta kwota będzie od 1 września podstawą obliczenia wysokości wsparcia udzielanego firmom i bezrobotnym. Jest ona niższa od poprzedniej podstawy, która wyniosła 3316,38 zł.

Firma zatrudniająca bezrobotnego na podstawie umowy zawartej na początku września otrzyma maksymalnie 19,1 tys. zł (3197,85 zł x 6). Jest to o 800 zł mniej niż obecnie (19,9 tys. zł).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 25 sierpnia 2010 r.