Według raportu „NextGen: A global generation study” opracowanego przez firmę PwC, nowa generacja pracowników chce być na bieżąco, nie rzadziej niż raz na miesiąc, nagradzana za efekty swojej pracy. Właściciele firm stają więc przed koniecznością wypracowania nowego podejścia do zarządzania i ewaluacji. Potwierdzają to także badania zrealizowane przez firmę Deloitte. Wynika z nich, że ponad połowa (58 proc.) menedżerów wyższego szczebla twierdzi, że tradycyjne metody zarządzania wydajnością pracowników nie zwiększają ich zaangażowania i efektywności. W konsekwencji, nie przynoszą oczekiwanych korzyści. Jak zatem podjeść do zarządzania Millenialsami?

Cyfrowi tubylcy rozwiązania problemu szukają w sieci

Nowe pokolenie pracowników, czyli pierwszą generację „cyfrowych tubylców” (digital natives), cechuje łatwość przyswajania nowinek technologicznych, która idzie w parze w dużym zaangażowaniem na serwisach społecznościowych. Przyszli pracodawcy tego pokolenia muszą więc mieć świadomość, że narzędzia oferowane takim pracownikom w środowisku pracy powinny być elastyczne i intuicyjne. - Firmy, które chcą stworzyć nowoczesne i intuicyjne środowisko pracy powinny postawić na rozwiązania opierające się na funkcjonalnościach zaczerpniętych z najpopularniejszych serwisów społecznościowych. Przykładem może być rozwiązanie SAP SuccessFactors JAM. Jest to wewnątrzfirmowy serwis społecznościowy, który idealnie sprawdza się w wielostronnej wymianie wiedzy, informacji, multimediów oraz pracy zespołowej. Angażuje pracowników i zachęca do tworzenia interakcji poprzez przyjazny interfejs. To z kolei koresponduje z potrzebami pracowników nowego pokolenia – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska.

Informacja na wyciągniecie ręki

Millenialsi są nastawieni na otrzymywanie informacji „tu i teraz” i od swojego pracodawcy oczekują dokładnie tego samego. Aby móc sprawnie reagować na tę potrzebę, menedżerowie coraz częściej przyjmują rolę mentorów, tym samym odrzucając nieefektywną ocenę roczną, na rzecz tzw. constant feedbacku, czyli na bieżąco udzielnej informacji zwrotnej. Fundamentem takiego  podejścia do zarządzania jest bezpośredni, otwarty i częsty kontakt na linii pracownik – menedżer. Na takich funkcjonalnościach opiera się rozwiązanie SAP SuccessFactors Continuous Performance Management, w ramach którego pracownicy mogą na bieżąco informować swojego menedżera o postępie realizowanych działań. Z kolei menedżerowie mogą stale monitorować przebieg zadań oraz postępy podległego zespołu, a w razie potrzeby w łatwy sposób mogą przekazać im informację zwrotną na temat realizowanych przez nich czynności.   

Zarządzanie nowym pokoleniem pracowników wymaga od zarządów firm dostosowania środowiska pracy tak, aby było ono przyjazne, nowoczesne i intuicyjne. Choć dostęp do najważniejszych informacji z poziomu dowolnego urządzenia mobilnego, firmowy serwis społecznościowy, czy bieżące udzielanie informacji zwrotnej w ramach chmurowego modułu sprawiają wrażenie niepozornych działań, to korzyści z używania tych funkcjonalności mogą okazać się nieocenione w zakresie zarządzania efektywnością pracowników nowej generacji.

Źródło: GAVDI Polska S.A.

[-DOKUMENT_HTML-]