Kodeks Pracy określa katalog danych, jakich może domagać się od nas pracodawca. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i kandydatów do pracy. Poza danymi, które określa Kodeks, pracodawca nie może pytać nas o dowolne sprawy. Tymczasem pracodawcy podczas rekrutacji chcą czasem podawania prywatnych danych kontaktowych od kandydatów albo też pytają o stan zdrowia potencjalnego pracownika.

 – Jeśli chodzi o kandydatów do pracy, pracodawca może żądać podania danych personalnych, czyli imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, adresu zamieszkania, a także pytać o dotychczasowy przebieg zatrudnienia – mówi w rozmowie  z Agencją Informacyjną Newseria Ewa Kraińska-Dulić z Państwowej Inspekcji Pracy. – Dotyczy to tylko umowy o pracę. Kandydat na pracownika ma obowiązek przedstawić dane, ale tylko te, gdzie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Natomiast jeśli gdzieś wykonywał inną pracę dorywczą, nie musi o tym informować.
Pracodawca nie może domagać się od kandydatów do pracy podania prywatnego numeru telefonu komórkowego lub prywatnego adresu mailowego.
 – Przepisy wyraźnie wskazują, że należy podać tylko adres zamieszkania. Jeżeli ktoś chce podać swoje prywatne dane kontaktowe, to może to zrobić, ale nie ma takiego obowiązku – podkreśla Ewa Kraińska-Dulić.
Zdarza się dość często, że pracodawcy pytają kandydatów do pracy o stan zdrowia, a kobiety o to, czy są w ciąży.
 – To jest sfera prywatnych informacji. Kandydat nie jest absolutnie zobowiązany do podawania takich informacji. Jak również przyszły pracodawca nie powinien żądać takich informacji od kandydata – mówi ekspert. – Mogłoby to prowadzić także do dyskryminacji ze względu na stan zdrowia osób, które uczestniczą w rekrutacji.
Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy chodzi o już zatrudnione osoby, bo pracodawca w niektórych przypadkach może pytać o stan zdrowia swoich pracowników.
 – Niektóre przepisy szczególne umożliwiają pytanie o karalność lub stan zdrowia, bo jest to uzasadnione stanowiskiem, jakie zajmuje pracownik. Chodzi tu np. o pilotów, od których wymagany jest dobry stan zdrowia – wyjaśnia Ewa Kraińska-Dulić z PIP.
Pracodawca ma także obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych pozyskanych od kandydatów w czasie rekrutacji.
 – Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych pracodawca albo zwraca pracownikowi cały komplet dokumentów, albo zatrzymuje u siebie. Pracodawca nie może tych danych przekazywać osobom trzecim ani wykorzystywać niezgodnie z celem – podkreśla Ewa Kraińska-Dulić.
Dane kandydatów mogą być wykorzystywane tylko dla celów procesu rekrutacji. 

Źródło: Newseria