Z badania TNS Polska wynika, że ponad połowa Polaków (69 proc.) przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku pracowała w sobotę. Najczęściej w zamian za wynagrodzenie (27 proc.) albo dzień wolny (19 proc.).

Prawie 70 proc. respondentów dopuszczało możliwość pracy w sobotę, głównie z powodu dodatkowych pieniędzy (34 proc.). Jedna piąta badanych (22 proc.) dopuszcza pracę w sobotę tylko w szczególnych sytuacjach ze względu na nagłą potrzebę pracodawcy.

Posłowie proponują, aby pracownik na etacie sam mógł wybrać formę rekompensaty za pracę w sobotę. W chwili obecnej należy się za to dzień wolny. Badania pokazują jednak, że Polacy pracujący w sobotę otrzymują za to dodatkowe pieniądze, choć jest to niezgodne z prawem.

Większość pracujących Polaków rozważyłaby możliwość pracy w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. Podwyższona stawka w dniu wolnym lub system naprzemienny - czasem dzień wolny, a czasem rekompensata pieniężna są satysfakcjonujące dla większości. W tym wariancie decyzję o tym, która z dwóch form rekompensaty byłaby zastosowana, podejmowałby pracownik. Tylko co jedenasty pracownik preferowałoby wyłącznie odbiór dnia wolnego lub system naprzemienny, ale taki, w którym to pracodawca ma "ostatnie słowo" i to on decyduje, która forma rekompensaty zostałaby zaproponowana.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 14 listopada 2014 r.