Krok: podejrzenie stanu nietrzeźwości pracownika
Przepisy prawa obligują pracodawcę do niedopuszczenia do pracy pracownika, wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Symptomami wskazującymi na taki stan mogą być bełkotliwa mowa, chwiejny krok, zapach alkoholu itp.

Krok: zaproponowanie pracownikowi badania
Pracownik podejrzany o stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu albo spożywanie go w czasie pracy powinien mieć możliwość wykazania, że podejrzenia pracodawcy są bezzasadne. W tym celu pracodawca powinien zapewnić mu przeprowadzenie badania, które może przeprowadzić samodzielnie (za pomocą alkomatu) lub z pomocą organu powołanego do ochrony porządku publicznego.

Krok: czy pracownik zgadza się na badanie alkomatem?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

Skorzystaj z LEX Navigator Procedury BHP - to praktyczny przewodnik po procedurach, określających wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku pracy.