Dnia 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją przepis k.p. odbierający pracownikom prawo do dnia wolnego od pracy przypadającego w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (K 27/11). Wyrok TK nie ma nocy wstecznej, jego rozstrzygnięcia kształtują bowiem prawo "na przyszłość". Pracownicy nie mogą zatem żądać od pracodawców udzielenia im dni wolnych od pracy, których z powodu obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 130 § 21 k.p., nie otrzymali.

Ponadto podkreślić należy, iż pracodawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji nieuprawnionego działania organów władzy publicznej (w tym przypadku Sejmu, który uchwalił zakwestionowany przepis). Organizując czas pracy pracowników, przed datą obowiązywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pracodawcy działali zgodnie z przepisami obowiązującego w tym czasie prawa. Nie można zatem przypisać im winy, a podjęte w tym czasie działania nie mogą być ocenianie z punktu widzenia bezprawności. Joanna Kaleta